Vi har Öppet Hus i Siggaboda den 16 april kl 10-15

Generation 2 av miniskotaren Woodtiger GJ30 6 WD visas och demonstreras av tillverkaren Benny Gustafsson från Traktorimport Sverige AB. Johan Dagman demonstrerar Forest ebeaver, den radiostyrda bioenergiskördaren. Sågverk och Hjulhästen från Lennartsfors AB visas av Knut Karlsson. Åke Björkhem drar igång några veteranmotorsågar från sin stora samling.